Showing 1-20 of 29 items.

Jua litakapo kunjwa,

Na nyota zikazimwa,

Na milima ikaondolewa,

Na ngamia wenye mimba pevu watakapo achwa wasishughulikiwe,

Na wanyama wa mwituni wakakusanywa,

Na bahari zikawaka moto,

Na nafsi zikaunganishwa,

Na msichana aliye zikwa hai atapo ulizwa,

Kwa kosa gani aliuliwa?

Na madaftari yatakapo enezwa,

Na mbingu itapo tanduliwa,

Na Jahannamu itapo chochewa,

Na Pepo ikasogezwa,

Kila nafsi itajua ilicho kihudhurisha.

Naapa kwa nyota zinapo rejea nyuma,

Zinazo kwenda, kisha zikajificha,

Na kwa usiku unapo pungua,

Na kwa asubuhi inapo pambazuka,

Kwamba hakika bila ya shaka hii ni kauli ya Mjumbe mtukufu,

Mwenye nguvu na mwenye cheo kwa huyo Mwenye Kiti cha Enzi,