Showing 1-20 of 29 items.

Kiedy słońce będzie spowite ciemnością

I kiedy gwiazdy będą zamglone;

Kiedy góry będą z miejsca poruszone;

Kiedy wielbłądzice w dziesiątym miesiącu będą całkowicie opuszczone;

Kiedy dzikie zwierzęta będą zebrane;

Kiedy morza będą wzburzone;

Kiedy dusze zostaną w pary złączone;

Kiedy żywcem pogrzebana będzie zapytana,

Za jaki grzech została zamordowana;

Kiedy karty księgi zostaną rozpostarte;

Kiedy niebo zostanie rozsunięte;

Kiedy ogień piekielny będzie rozpalony;

Kiedy Ogród będzie przybliżony -

Wtedy dowie się dusza, co sobie przygotowała.

Lecz nie! Przysięgam na planety,

Wędrujące i znikające;

Na noc, kiedy ciemność zapada;

Na poranek, kiedy zaczyna oddychać!

To, zaprawdę, słowo Posłańca szlachetnego,

Posiadającego moc u Władcy Tronu, zdecydowanego