Showing 1-20 of 29 items.

Als de zon zal opgevouwen worden.

Als de sterren zullen vallen.

Als de bergen in beweging gebracht zullen worden.

Als de kameelen hunne wijfjes zullen verlaten.

Als de wilde dieren bijeen verzameld zullen worden.

En als de zeeën zullen koken.

Als de zielen weder met hare lichamen zullen vereenigd worden.

Als aan het meisje, dat levend wordt begraven, zal gevraagd worden.

Voor welke misdaad zij ter dood gebracht werd;

Als de boeken opengelegd zullen worden.

En als de hemelen ter zijde gebracht zullen worden.

Als de hel met gedruis zal branden.

En als het paradijs naderbij gebracht zal worden.

Dan zal elke ziel weten, wat zij verricht heeft.

Waarlijk, ik zweer bij de teruggaande sterren.

Die zich snel bewegen en zich verbergen,

En bij den nacht als die invalt.

En bij den morgen als die verschijnt.

Dat dit de woorden van den eerbiedwaardigen gezant zijn,

Begaafd met kracht, en met waardigheid in het aangezicht van den bezitter van den troon,