Showing 1-20 of 29 items.

Kada sunce sjaj izgubi,

i kada zvijezde popadaju,

i kada se planine pokrenu,

i kada steone kamile bez pastira ostanu,

i kada se divlje životinje saberu,

i kada se mora vatrom napune,

i kada se duše sa tijelima spare,

i kada živa sahranjenā djevojčica bude upitana

zbog kakve krivice je umorena,

i kada se listovi razdijele,

i kada se nebo ukloni,

i kada se Džehennem raspali,

i kada se Džennet približi –

svako će saznati ono što je pripremio.

I kunem se zvijezdama – koje se skrivaju,

koje se kreću i iz vida gube,

i noći kad ona veo diže,

i zorom kada diše –

Kur"an je, zaista, kazivanje Izaslanika plemenitog,

moćnog, od Gospodara svemira cijenjenog,