Showing 1-8 of 8 items.

NI FINNER ert nöje i att överglänsa varandra i rikedom och världsliga framgångar

¤nda till dess ni står vid gravens rand.

Ack nej! En dag skall ni få veta [ert misstag]!

Ja, en dag skall ni få veta [ert misstag]!

Ack, om ni visste det [nu] med full visshet É!

Ja, ni skall få skåda helvetets eld!

Era egna ögons vittnesbörd skall då ge er visshet,

och den Dagen skall ni ställas till svars för [vad ni gjorde av] det goda som skänktes er [i livet]!