Showing 1-8 of 8 items.

Zabawia was współzawodnictwo w pomnażaniu

Do chwili, gdy odwiedzicie groby.

Wcale nie! Wy wkrótce będziecie wiedzieć!

Jeszcze raz nie! Wy wkrótce będziecie wiedzieć!

Wcale nie! Gdybyście wiedzieli wiedzą pewną!

Z pewnością zobaczycie ogień piekielny!

Potem, z pewnością, zobaczycie go okiem pewności!

Potem, z pewnością, zostaniecie zapytani tego Dnia o szczęśliwość!