Showing 1-8 of 8 items.

De naijverige begeerte, rijkdommen en kinderen te vermeerderen, houdt u bezig

Tot gij in het graf nederdaalt.

(Gij zult uwen tijd) volstrekt niet (aldus gebruiken); Hiernamaals zult gij uwe dwaasheid kennen.

Nogmaals, volstrekt niet: hiernamaals zult gij uwe dwaasheid kennen.

Volstrekt niet. Indien gij het gevolg hiervan met zekerheid kendet, zoudt gij niet aldus handelen.

Waarlijk, gij zult de hel zien.

Nogmaals; gij zult die zekerlijk met het oog der zekerheid zien.

Dan zult gij op dien dag ondervraagd worden, nopens de uitspanningen waarmede gij u in dit leven hebt vermaakt.