Showing 1-8 of 8 items.

Vy rádi v rozmnožování jmění soupeříte,

pokud hroby nenavštívíte.

Však pozor! Brzy poznáte!

A znovu pozor! Brzy poznáte!

Však pozor! Kéž zřetelným poznáním poznáte,

a věru oheň planoucí uzříte

a potom vskutku okem jistým jej spatříte

a posléze v ten den na blahobyt tázáni budete!