Showing 1-8 of 8 items.

Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete

sve dok grobove ne naselite.

A ne valja tako, saznaćete svakako!

I još jednom, ne valja tako! Saznaćete sigurno!

Ne valja tako, neka znate pouzdano,

Džehennem ćete vidjeti jasno!

I još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno!

Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno!