Showing 1-20 of 182 items.

VID DEM som ställer upp i sluten ordning

och som med kraft driver bort [det onda]

och som läser högt [Guds] påminnelser!

Er Gud är förvisso den Ende Guden,

Herren över himlarna och jorden och allt som är däremellan och alla soluppgångars Herre.

Vi har smyckat den nedre himlen med stjärnor och stjärnskott,

ett skydd mot alla upproriska andar,

som inte skall lyssna till de högsta väsendenas [tal]. Därför drivs de bort [av stjärnskott] från alla håll -

obönhörligt utstötta - och deras straff skall vara utan ände.

Men den som snappar upp något [av den förbjudna kunskapen] skall förföljas av en flamma av eld som borrar sig igenom allt.

FRÅGA DEM, [Muhammad, som förnekar uppståndelsen] vad de anser ha varit den svårare uppgiften: att skapa dem - som Vi skapade av fast, formbar lera - eller [allt annat, himlarna och jorden och vad däremellan är,] som Vi har skapat.

Men när du häpnar [inför Guds skapelseunder], hånar de och gör narr av dig.

Och när de blir påminta, stämmer påminnelsen dem inte till eftertanke.

Och ser de ett [Guds] tecken, skämtar de om det

och säger:"Detta är uppenbarligen ingenting annat än trolldom!

Skulle vi efter döden, när vi blivit mull och murkna ben, återuppstå till nytt liv

Och kanske våra förfäder likaså?"

Säg:"Ja, helt visst, och ni kommer att förödmjukas."

Ett enda mäktigt rop skall ljuda, och de kommer att se [den nya verkligheten]

och jämra sig:"Vi är förlorade! Detta är Domens dag!"