Showing 1-20 of 182 items.

Naapa kwa wanao jipanga kwa safu.

Na kwa wenye kukataza mabaya.

Na kwa wenye kusoma Ukumbusho.

Hakika Mungu wenu bila ya shaka ni Mmoja.

Mola Mlezi wa mbingu na ardhi, na yaliyomo kati yao, na ni Mola Mlezi wa mashariki zote.

Hakika Sisi tumeipamba mbingu ya karibu kwa pambo la nyota.

Na kulinda na kila shet"ani a"si.

Wasiweze kuwasikiliza viumbe watukufu. Na wanafukuzwa huko kila upande.

Wakifurushwa. Na wanayo adhabu ya kudumu.

Isipo kuwa anaye nyakua kitu kidogo, na mara humfwatia kimondo kinacho ng"ara.

Hebu waulize: Je! Wao ni wenye umbo gumu zaidi au hao wengine tulio waumba. Hakika Sisi tuliwaumba wao kwa udongo unao nata.

Bali unastaajabu, na wao wanafanya maskhara.

Na wanapo kumbushwa hawakumbuki.

Na wanapo ona Ishara, wanafanya maskhara.

Na husema: Haya si chochote ila ni uchawi tu ulio dhaahiri.

Ati tukisha kufa na tukawa udongo na mifupa ndio kweli tutafufuliwa?

Hata baba zetu wa zamani?

Sema: Naam! Hali nanyi ni madhalili.

Huko utapigwa ukelele mmoja tu! Na hapo ndio wataona!

Watasema: Ole wetu! Hii ndiyo Siku ya Malipo.