Showing 1-20 of 182 items.

ce se leapădă cu tărie,

ce recită întru amintire!

Dumnezeul vostru este Unul:

El este Domnul cerurilor, al pământului şi a ceea ce se află între ele. El este Domnul Răsăriturilor!

Noi am împodobit cerul cel mai de jos cu stele

ca pază împotriva oricărui diavol răzvrătit.

Ei nu le pot asculta pe căpeteniile preaînalte, căci sunt loviţi din toate părţile.

Ei sunt alungaţi şi vor avea parte de o necurmată osândă,

iar pe cel care a apucat ceva, o flacără sfredelitoare îl urmăreşte.

Întreabă-i: “Sunt ei mai tari la făptură decât alţii pe care Noi i-am creat?” Noi i-am creat din lut cleios!

Tu te miri, iar ei îşi bat joc.

Când le aminteşti, ei nu-şi amintesc.

Când văd un semn, caută să-şi bată joc

şi spun: “Aceasta nu este decât o vrajă vădită.

Când vom muri şi vom fi ţărână şi oase, vom mai fi sculaţi noi

ori strămoşii noştri dintâi?”

Spune: “Da, şi veţi fi umiliţi!”

Un sigur ţipăt şi vor vedea atunci!

Vor spune: “Vai nouă! Aceasta este Ziua Judecăţii!”

Aceasta este Ziua Cumpenei pe care voi aţi socotit-o minciună!