Showing 1-20 of 182 items.

Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya],

dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat),

dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran,

Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.

Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari.

Sesungguhnya Kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang,

dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka,

syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.

Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal,

akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan); maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah):"Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu?" Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran (terhadap keingkaran mereka) dan mereka menghinakan kamu.

Dan apabila mereka diberi pelajaran mereka tiada mengingatnya.

Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan.

Dan mereka berkata"Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan (kembali)?

Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu (akan dibangkitkan pula)"?

Katakanlah:"Ya, dan kamu akan terhina"

Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja; maka tiba-tiba mereka meIihatnya.

Dan mereka berkata:"Aduhai celakalah kita!" Inilah hari pembalasan.