Showing 1-20 of 182 items.

Tako Mi onih u redove poredanih

i onih koji odvraćaju

i onih koji Opomenu čitaju –

vaš Bog je, uistinu, Jedan,

Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih i Gospodar istōkā!

Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvijezdama okitili

i čuvamo ga od svakog šejtana prkosnoga

da ne prisluškuje meleke uzvišene; njih sa svih strana gađaju

da ih otjeraju: njih čeka patnja neprekidna,

a onoga koji što ugrabi – stigne svjetlica blistava.

Upitaj ih da li je teže njih stvoriti ili sve ostalo što smo stvorili? – Njih stvaramo od ljepljive ilovače.

Ti se diviš a oni se rugaju,

a kada im se savjeti upućuju oni ih ne prihvaćaju,

i kad dokaz vide, oni jedni druge na ismijavanje podstiču,

i govore:"Ovo nije ništa drugo do prava čarolija!

Zar kada poumiremo i kada kosti i zemlja postanemo, zar ćemo mi, zaista, biti oživljeni

i naši preci davni?"

Reci:"Da, a bićete i poniženi!"

To će biti samo glas jedan, i svi će odjednom progledati

i reći:"Teško nama, ovo je – Sudnji dan!"