Showing 1-20 of 227 items.

Ta seen meem.

DETTA ÄR budskap ur Skriften, som är klar i sig själv och som klart framställer sanningen.

Grämer du dig över att de [som du förmanar och varnar] inte vill tro?

Om Vi ville hade Vi kunnat ge dem ett tecken från himlen, så att de hade böjt sina nackar inför det i ödmjuk underkastelse.

Men så snart en ny påminnelse når dem från den Nåderike, vänder de sig bort.

Nu har de påstått [att även detta budskap] är en lögn. Men [tids nog] skall de få veta vad det var som de förnekade och brukade skämta om.

Har de inte sett hur Vi har låtit jorden bära många nyttiga växter av alla slag

I detta ligger helt visst ett budskap [till människorna] men de vill inte tro, de flesta av dem.

Din Herre är den Allsmäktige, den Barmhärtige.

[MINNS] hur din Herre kallade Moses till Sig [och sade]:"Gå till det orättfärdiga folket,

Faraos folk; finns det inte någon bland dem som fruktar [Gud]?"

[Moses] svarade:"Herre! Jag är rädd att de kommer att kalla mig lögnare,

så att jag kommer ur fattningen och att min tunghäfta [förvärras]. Sänd därför bud efter Aron!

De kan också ställa mig till svars för ett brott [som jag har begått] och jag är rädd att de kanske kommer att döda mig."

[Gud] svarade:"Du har ingenting att frukta! Bege er nu i väg med Våra tecken, [du och din broder]; Vi skall vara med er och lyssna [till allt].

---

---

[När Moses hade framfört sitt budskap] sade [Farao]:"Fostrade vi dig inte när du var barn [och du växte upp] hos oss? Och bodde du inte mitt ibland oss [många] år av ditt liv

Och ändå begick du den handling som du begick och visade därmed [din] otacksamhet."

[Moses] svarade:"Jag gjorde detta vid en tid då jag hade hamnat på orätta vägar