Showing 1-20 of 227 items.

Ta Sin Mim

Dette er den klare skriftens ord.

Kanskje gremmer du deg til døde over at de ikke vil anta troen.

Om Vi vil, kan Vi sende ned over dem et tegn fra oven, som deres nakker vil forbli bøyet under.

Ingen ny formaning kommer til dem fra den Barmhjertige uten at de snur seg bort fra den.

De forkaster, men snart vil nyheter nå dem om det de drev ap med.

Legger de ikke merke til jorden, hvor mange herlige sorter Vi har latt vokse frem på den?

I dette er sannelig et jærtegn, men folk flest tror ikke.

Herren er i sannhet den Mektige, den Nåderike.

En gang kalte Herren på Moses: «Gå til det urettferdige folk,

Faraos folk! Vil de da ikke frykte Gud?»

Han svarte: «Herre, jeg frykter at de vil kalle meg løgner,

og mitt bryst vil snøre seg sammen og mitt tungebånd ikke løses. Så henvend Deg til Aron.

De har også en skyldanklage mot meg, og jeg frykter at de vil drepe meg.»

Han sa: «Å neida, men gå begge to med Vårt ord, og Vi skal være med dere og lytte til.

Gå til Farao, og si: ’Vi er sendebud for all verdens Herre!

Send med oss Israels barn!’»

Farao svarte: «Har vi ikke oppdratt deg blant oss som barn? Var ikke du hos oss mange år av ditt liv?

Og du gjorde den gjerning du gjorde, og var utakknemlig!»

Moses sa: «Jeg gjorde det den gang, da jeg var av dem som fór vill,