Showing 1-15 of 15 items.

Ik zweer bij de zon en haren opgaanden glans,

Bij de maan, als zij deze volgt,

Bij den dag, als hij zijn glans vertoont,

Bij den nacht, als die alles met duisternis bedekt;

Bij den hemel en bij Hem, die dien heeft gebouwd,

Bij de aarde en bij Hem die haar uitspreidde,

Bij de ziel en bij Hem die haar volkomen vormde,

En haar het vermogen van onderscheiding ingaf, en de macht, tusschen zonde en godsvrucht te kiezen.

Hij die haar zuiver bewaart, is gelukkig:

Maar hij die haar heeft verdorven, is ellendig.

Thamoed beschuldigde hunnen profeet Saleh van bedrog, door de groote mate hunner zonden.

Toen de meest verdorvene onder hen werd gezonden, om den wijfjes-kameel te dooden.

En Gods gezant tot hen zeide: Laat Gods (wijfjes-) kameel met vrede en verhindert haar niet te drinken.

Maar zij beschuldigden hem van bedrog, en doodden het dier. Daarom verdelgde hun Heer hen, om hunne misdaad, en hij maakte hunne straf voor hen allen gelijk,

En hij vreest daarvan de gevolgen niet.