Showing 1-15 of 15 items.

Při slunci a jeho jasu,

při měsíci,když je následuje,

při dni, když je odhaluje,

při noci, když je zahaluje,

při nebi a při tom, kdo je vystavěl,

při zemi a při tom, kdo ji rozprostřel,

při duši a při tom, kdo dal jí vyrovnanost

a vdechl jí hříšnost i bohabojnost!

Kdo ji očistí, ten jistě vydělá,

a kdo ji zanedbá, ten jistě prodělá.

Ve vzpurnosti své obvinili Thamúdovci (proroka svého) ze lži,

když bezbožník největší povstal mezi nimi.

A pravil jim posel Boží:"(Nedotýkejte se) velbloudice Boží a nechte ji napít!"

Však za lháře jej prohlásili a (velbloudici) podřízli.Pán jejich je pak za jejich hříchy zahubil a se zemí je srovnal,

aniž se následků toho obával.