Showing 1-20 of 60 items.

Bizantinii au fost înfrânţi

în ţinutul apropiat, însă după înfrângerea lor, ei vor înfrânge

în câţiva ani. A lui Dumnezeu este Porunca şi înainte şi după. În ziua aceea, credincioşii se vor bucura

de ajutorul lui Dumnezeu. El ajută cui voieşte. El este Puternicul, Milostivul.

Aceasta este o făgăduială a lui Dumnezeu şi Dumnezeu nu-şi calcă făgăduiala, însă cei mai mulţi oameni nu ştiu.

Ei cunosc poleiala Vieţii de Acum şi nu le pasă de Viaţa de Apoi.

Nu chibzuiesc oare la ei înşişi? Dumnezeu nu a creat cerurile şi pământul şi ceea ce se află între ele decât întru Adevăr şi cu un anumit soroc. Mulţi sunt cei care nu cred în întâlnirea cu Domnul lor.

Nu au străbătut pământul şi nu au văzut cum a fost sfârşitul celor dinaintea lor care erau mai tari ca putere decât ei? Ei au brăzdat pământul şi l-au desţelenit mai mult decât l-au desţelenit ei. Trimişii lor au venit la ei cu dovezi vădite. Nu Dumnezeu a fost Cel ce i-a nedreptăţit, ci ei înşişi s-au nedreptăţit.

Sfârşitul celor care-au făcut rău a fost rău, căci ei au socotit semnele lui Dumnezeu minciuni şi le-au luat în derâdere.

Dumnezeu dă la iveală făptura, apoi o duce înapoi. Către El veţi fi întorşi.

În Ziua în care va veni Ceasul, cei vinovaţi vor fi deznădăjduiţi.

Ei nu vor afla mijlocitori printre cei pe care I-i alătură lui Dumnezeu şi îi vor tăgădui pe cei alăturaţi.

În Ziua când va veni Ceasul, în Ziua aceea ei se vor despărţi unii de alţii.

Cei care cred şi săvârşesc fapte bune se vor bucura într-o grădină în floare,

pe când tăgăduitorii, cei care socot semnele Noastre minciuni şi Întâlnirea din Viaţa de Apoi, vor fi daţi osândei.

Mărire lui Dumnezeu, când intraţi în seară şi când intraţi în dimineaţă!

Laudă Lui, în ceruri, precum şi pe pământ, noaptea, precum şi la amiază.

El scoate viul din mort. El scoate mortul din viu. El învie pământul după moarte, precum şi pe voi vă va scoate.

Dintre semnele Sale: El v-a creat din ţărână, şi iată-vă oameni ce vă răspândiţi (pe pământ).

Dintre semnele Sale: El v-a creat vouă din voi înşivă soţii, lângă ele să vă odihniţi. Dragoste şi bunătate a pus apoi între voi. Întru aceasta sunt semne pentru un popor ce cugetă.