Showing 1-20 of 60 items.

Alif. Lam. Mim.

Bizantyjczycy zostali zwyciężeni

W najbliższym kraju; lecz oni, po swojej klęsce, będą zwycięzcami

W ciągu kilku lat. Do Boga należy władza, tak przedtem, jak i potem. I tego Dnia będą się radować wierni,

Z pomocy Boga. On udziela pomocy, komu chce. On jest Potężny, Litościwy!

Obietnica Boga! Bóg nie łamie Swojej obietnicy, lecz większość ludzi nie wie.

Znają oni tylko zewnętrzny aspekt życia tego świata, a są niedbali o życie ostateczne.

Czyż oni się nie zastanowili nad sobą? Bóg stworzył niebiosa i ziemię, i to, co jest między nimi, w całej prawdzie i na pewien określony czas. Lecz, zaprawdę, wielu spośród ludzi nie wierzy w spotkanie ze swoim Panem!

Czyż oni nie wędrowali po ziemi i nie widzieli, jaki był ostateczny koniec tych, którzy byli przed nimi? Tamci byli silniejsi, uprawiali ziemię i zasiedlili ją, bardziej niż oni sami. I przyszli do nich ich posłańcy z jasnymi dowodami; i nie Bóg wyrządził im niesprawiedliwość, lecz oni sami ją sobie wyrządzili.

Ostatecznym końcem tych, którzy czynili zło, będzie jeszcze coś gorszego, ponieważ oni za kłamstwo uznali znaki Boga i wyśmiewali się z nich.

Bóg zaczyna stworzenie, i powtarza je; potem do Niego zostaniecie sprowadzeni.

Tego Dnia, kiedy nadejdzie Godzina, grzesznicy będą zrozpaczeni.

I nie będą mieli orędowników spośród tych, których uznali za współtowarzyszy; i oni wyrzekną się swoich współtowarzyszy;

Tego Dnia, kiedy nadejdzie Godzina, oni się rozdzielą między sobą.

Ci, którzy uwierzyli i pełnili dobre czyny, będą się radować w Ogrodzie kwitnącym.

A ci, którzy nie uwierzyli i którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki, jak i spotkanie życia ostatecznego, będą skazani na karę.

Chwała niech będzie Bogu, kiedy zastaje was pora wieczorna i kiedy zastaje was pora poranna!

I chwała Jemu w niebiosach i na ziemi, kiedy się ściemnia i w porze południowej !

On wyprowadza żyjącego ze zmarłego; On wyprowadza zmarłego z żyjącego; On ożywia ziemię po jej śmierci - w ten sposób zostaniecie wyprowadzeni.

A z Jego znaków jest to, iż On stworzył was z prochu; następnie oto, wy ludzie, rozprzestrzeniliście się.