Showing 1-20 of 60 items.

Alif Lam Mim

Østromerne har lidd nederlag

i nabolandet, men etter sitt nederlag vil de seire

om få år, – saken er i Guds hånd, før og etter, og på den dag vil de troende glede seg –,

seire ved Guds hjelp. Han gir hjelp til den Han vil. Han er den Mektige, den Nåderike.

Guds løfte! Gud bryter ikke sitt løfte. Men folk flest vet ikke.

De kjenner bare de ytre sider av jordelivet, men overser det hinsidige.

Reflekterer de ikke i sitt indre? Gud har skapt himlene og jorden og alt som mellom dem er, på alvor og for en fastsatt frist. Men mange mennesker fornekter møtet med sin Herre.

Har de ikke reist rundt på jorden og sett hva enden ble for dem som levde før? De var mektigere, og dyrket og bebygget jorden bedre enn de selv. Deres sendebud kom til dem med klar beskjed! Gud var ikke den som gjorde dem urett, mens deres egen urett vendte seg mot dem selv.

De som gjorde ondt, fikk en ond ende, for de kalte Guds ord for løgn og drev ap med det,

Gud frembringer all skapningen, og Han gjør det på nytt. Så vil dere bringes tilbake til Ham.

Den dag timen kommer, vil synderne fortvile.

De har ingen av sine medguder til å legge inn ord for seg, og de vil forkaste sine medguder.

Den dag timen kommer, blir menneskene delt.

De som trodde og handlet rett, vandrer i glede i paradisets enger.

Men de som var vantro og fornektet Vårt ord, og møtet i det kommende liv, de må møte til straffen.

Gud være lovet, når dere går inn i kvelden, og når dere møter morgenen.

Ham tilhører lovprisningen i himlene og på jord, i kveldingen og i middagstimen.

Han frembringer det levende av det døde og dødt av liv, og Han gir jorden liv etter dens dvale. På samme måte skal dere bli brakt frem.

Blant Hans tegn er at Han skapte dere av støv, og se, dere ble mennesker, spredt omkring.