Showing 1-20 of 78 items.

Рәхимле Аллаһ.

Расүле Мухәммәд г-мгә Коръәнне өйрәтте.

Кешене халык кылды.

Ул кешегә сөйләүне вә уку, язуны һәм аңлау-аңлатуны өйрәтте.

Кояш вә ай үзләренең юлларында бер билгеле үлчәү белән йөрүчеләрдер.

Үләннәр һәм агачлар Аллаһуга сәҗдә кылалар.

Аллаһ күкне күтәрде һәм һәрнәрсәгә гаделлек белән үлчәү куйды.

Үлчәүдә гаделлектән дөрес үлчәүдән читкә чыкмавыгыз өчен.

Үлчәүләрне гаделлек белән торгызыгыз һәм үлчәүне киметмәгез, ягъни кешегә үлчәп биргәндә киметеп үлчәмәгез һәм үзегезгә алганда арттырып үлчәмәгез!

Җирне халыклар өчен төзеп куйды.

Ул җирдә төрле җимешләр бар һәм хөрмә җимешенең кабыклары иясе булган хөрмә агачлары бардыр.

Һәм салам иясе булган игеннәр вә хуш исле чәчәкле үләннәр бардыр.

Ий кеше һәм җен! Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел диярсез?

Аллаһ Адәмне янган кирпеч кеби кипкән балчыктан халык кылды.

Дәхи җенне уттан булган ялкыннан халык кылды.

Ий кеше һәм җен! Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел диярсез?

Ул – Аллаһ ике мәшрикъның һәм ике мәгърибнең Раббысыдыр.

Ий кеше вә җен! Раббыгызның кайсы нигъмәтен ялганнарсыз, Аныкы түгел диярсез?

Аллаһ берсе татлы, берсе тозлы ике диңгезне янәшә агызды.

Аларның арасында Аллаһуның кодрәт пәрдәсе бардыр, сулары кушылмас.