Showing 1-20 of 78 items.

DEN NÅDERIKE

har lärt [er] Koranen.

Han har skapat människan

och lärt henne att [tänka rätt] och uttrycka sig klart.

Solen och månen [löper på Hans bud] i bestämda banor;

och stjärnorna och träden faller ned i tillbedjan [inför Honom].

Han har rest himlens valv och fastställt [alltings] mått,

för att ni inte skall överskrida [dessa] mått

utan ge rättvis vikt och inte mäta och väga för knappt.

Och Han har gjort jorden [till boplats] för allt levande;

där finns frukter och dadelpalmer med blomkolvar i hölster

och brödsäd på höga strån och örter som sprider vällukt.

Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?

Han har skapat människan av krukmakarlera, som [krukmakaren formar sina] lerkärl,

och de osynliga väsendena har Han skapat av en bländande eldslåga.

Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka

[Han är] de två soluppgångarnas Herre och de två solnedgångarnas Herre.

Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka

Han låter de två stora vattenmassorna röra sig fritt och mötas;

mellan dem [har Han likväl dragit] en skiljelinje som de inte kan överskrida.