Showing 1-20 of 78 items.

El a făcut omul

şi apoi i-a dat ştiinţa vorbirii.

Soarele şi luna le-a făcut cu socoteală.

Stelele şi copacii Lui i se închină.

Cerul l-a înălţat şi a statornicit cântarul.

Să nu umflaţi la cântar,

ci faceti cântărirea drept şi nu păgubiţi la cântar!.

El a hotărnicit făpturilor Sale pământul

El a hotărnicit făpturilor Sale pământul

pe care sunt roade, curmali cu ciorchini,

grâne cu ale lor paie şi ierburi miresmate.

Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

Din lut a făcut omul precum ulcioarele,

iar ginii i-a făcut din pară de foc.

Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

Domn al celor două Răsărituri, Domn al celor două Asfinţituri!

Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

El a făcut cele două mări gata să se contopească,

însă a pus o stavilă între ele pe care nu o trec.

Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?