Showing 1-20 of 78 items.

Miłosierny!

On nauczył Koranu.

On stworzył człowieka.

On nauczył go jasnego wyrażania się.

Słońce i księżyc podlegają pewnemu rachunkowi.

Trawy i drzewa wybijają pokłony.

I niebo - On wzniósł je i ustawił wagę,

Abyście ważąc nie oszukiwali.

Ustawiajcie wagi sprawiedliwie i nie powodujcie straty na wadze!

I ziemię - On ją rozpostarł dla stworzeń.

Na niej są owoce i palmy z wiechami,

Ziarna w kłosach i rośliny aromatyczne.

Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uważacie za kłamstwo?

On stworzył człowieka z gliny jak glina garncarzy;

On stworzył dżiny z czystego ognia.

Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uważacie za kłamstwo?

On - Pan dwóch wschodów, On - Pan dwóch zachodów!

Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uważacie za kłamstwo?

On puścił wolno dwa morza, aby mogły się spotkać;

Między nimi jest przegroda, której nie przekraczają.