Showing 1-20 of 78 items.

Den Barmhjertige

har belært om Koranen.

Han har skapt mennesket,

og lært ham den klare beskjed.

Sol og måne i fastsatte baner,

busker og trær faller Ham til fote.

Himmelen har Han hevet opp. Han har satt Vekten (likevekten),

så kluss ikke dere med vekten,

men gi rett vekt, og snyt ikke på vekten!

Jorden har han lagt på plass for alle skapninger.

På den finnes frukt, palmer med fruktkolber,

korn på strå, og aromatiske vekster.

Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

Han skapte mennesket av leire, som pottemakeren,

og Han har skapt dsjinnene av klar ild.

Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

Han er østens Herre og vestens Herre.

Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

Han har bredt ut de to hav som møtes,

mellom dem er en skranke som de ikke kan forsere.