Showing 1-20 of 78 items.

De Barmhartige

Heeft zijn dienaar in den Koran onderwezen.

Hij schiep den mensch.

Hij heeft hem eene duidelijke spraak geleerd.

De zon en de maan leggen haren loop af, overeenkomstig eene zekere wet.

En de planten, die over den grond kruipen, en de boomen zijn aan zijne beschikking onderworpen.

Hij verhief den hemel, en stelde de weegschaal vast.

Opdat gij niet zoudt zondigen tegen het gewicht.

Weeg dus juist, en verminder het gewicht niet.

En hij heeft de aarde voor levende schepselen ingericht.

Daarop zijn verschillende vruchten en palmboomen, die bloemtrossen dragen.

En graan dat kaf en bladeren heeft.

Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

Hij schiep den mensch van gedroogde klei, als een aarden vaatwerk.

Maar hij schiep de geniussen van vuur, dat rein van rook was.

Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

Hij is de Heer van het Oosten; En de Heer van het Westen.

Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

Hij heeft de beide zeeën gescheiden.

Opdat zij elkander zouden ontmoeten; tusschen haar is eene afscheiding geplaatst, welke zij niet kunnen overschrijden.