Showing 1-20 of 78 items.

Milosrdný!

Koránu naučil,

člověka stvořil,

vysvětlení jej naučil.

Slunce i měsíc své počty obsahují

a traviny a stromy se před ním sklánějí.

Nebe On vyzvedl a váhy stanovil

na váze nepodvádějte,

spravedlivě ji stanovte a na váhách neubírejte!

A zemi, tu pro lidstvo rozprostřel,

na ní ovoce a palmy s obaly plodů zrají

i obilí na stéblech a rostliny, jež vůni libou mají.

Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

A člověka z hlíny podobné hrnčířské stvořil

a džiny z plamene bezdýmného vytvořil.

Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

On Pánem je obou východů, i Pánem obou západů.

Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

A volně dal téci oběma mořím, jež se setkají,

však mezi nimi překážka stojí, již nezdolají.