Showing 1-20 of 78 items.

Milostivi

poučava Kur"anu,

stvara čovjeka,

uči ga govoru.

Sunce i Mjesec utvrđenim putanjama plove,

i trava i drveće se pokoravaju,

a nebo je digao. I postavio je terazije

da ne prelazite granice u mjerenju –

i pravo mjerite i na teraziji ne zakidajte!

A Zemlju je za stvorenja razastro,

na njoj ima voća i palmi sa plodom u čaškama

i žita sa lišćem i miomirisna cvijeća –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

On je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio

a džina od plamene vatre –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

Gospodara dva istoka i dva zapada –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

Pustio je dva mora da se dodiruju,

između njih je pregrada i ona se ne miješaju –