Showing 1-20 of 46 items.

ขอสาบานด้วย (มะลาอิกะฮฺ) ผู้ฉุดกระชาก (วิญญาณของผู้ปฏิเสธศรัทธา) อย่างแรง

ขอสาบานด้วย (มะลาอิกะฮฺ) ผู้ชัก (วิญญาณของผู้ศรัทธา) อย่างแผ่วเบา

ขอสาบานด้วย (มะลาอิกะฮฺ) ที่แหวกว่ายในท้องนภากาศ

แล้วพวกเขา (มะลาอิกะฮฺ) ผู้รีบรุดหน้าไปอย่างว่องไว

แล้วพวกเขา (มะลาอิกะฮฺ) ผู้บริหารกิจการ

วันซึ่งการเป่าสังข์ครั้งแรกทำให้สั่นสะเทือน

การเป่าสังข์ครั้งสองจะติดตามมา

ในวันนั้นดวงจิตทั้งหลายจะตระหนก

สายตาของพวกเขาจะละห้อย

พวกเขาจะกล่าวว่า พวกเราจะถูกให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมอีกกระนั้นหรือ ?

เมื่อเราได้กลายเป็นกระดูกที่ผุแล้วกระนั้นหรือ ?

พวกเขากล่าวว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นการกลับไปที่ขาดทุน

ความจริงมันเป็นเพียงเสียงก้อนครั้งเดียวเท่านั้น

แล้วเมื่อนั้นพวกเขาก็จะออกมายังที่ราบโล่ง

เรื่องราวของมูซาได้มาถึงได้มาถึงเจ้าแล้วมิใช่หรือ ?

ขณะที่พระเจ้าของเขาทรงเรียกเขาที่หว่างหุบเขาฏวาอันบริสุทธิ์

เจ้าจงไปหาฟิรเอานฺ เพราะเขาละเมิดฝ่าฝืน

แล้วจงกล่าวว่า ท่านประสงค์จะซักฟอกไหม ?

และจะให้ฉันนำท่านไปสู่พระเจ้าของท่านไหม ? เพื่อท่านจะได้ยำเกรง

แล้วมูซาก็แสดงให้เขาเห็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่