Showing 1-20 of 46 items.

Кәферләрнең җаннарын катылык илә суырып алучы фәрештәләр илә,

дәхи мөэминнәрнең җаннарын җиңеллек белән суырып алучы фәрештәләр илә ант итәмен.

Дәхи җир белән кук арасында тизлек белән йөрүче фәрештәләр илә,

кәферләрнең җаннарын җәһәннәмгә вә мөэминнәрнең җаннарын җәннәткә алып узышучы фәрештәләр илә,

Эшләрне тәдбир кылып йөрүче фәрештәләр илә ант итәмен.

Беренче сурда җир каты хәрәкәтләнер дә, җир өстендә тереклек бетәр.

Вә беренче сурга ияртелеп икенче сур булыр да, кешеләр кабердән терелеп чыгарлар.

Ул көндә куркудан күңелләр урыннарыннан купкан булырлар.

Ул күңелләрнең, күзләре түбән төшкән булыр.

Дөньяда Коръәнгә ышанмаучылар әйтәләр:"Әйә без үлгәннән соң, терелеп яңадан әүвәлге хәлебезгә кайтабызмы?

Әйә без черегән сөяк булганнан соң да терелеп кайтырбызмы?

Терелүгә ышанмыйча мәсхәрәләп әйттеләр:"Әгәр яңадан терелү булса, бу бик хәсрәтле кайтарылу икән, аның өчен кайгырырга кирәк", – дип.

Аларның терелеп кубарылулары фәкать бер тавыш белән булыр.

Шул вакытта ук алар җир өстендә булырлар.

Ий Мухәммәд г-м сиңа Муса хәбәре килде бит?

Мусаның Раббысы аңа нида кылды, Тур тавының итәгендәге мүбарәк Тува дигән урында.

Иманга өндәмәк өчен Фиргаунгә баргыл, тәхкыйк ул азды, бозыклыкны күп кылды.

Әйт аңа:"Әйә кирәксенәсеңме кабих булган көфердән пакьләнүне.

Дәхи сиңа Раббыңны танытуымны телисеңме, әгәр Раббыңны танысаң, Аңардан куркырсың да изге гамәлләр кылырсың", – дип.

Муса Фиргаунгә олугъ могҗиза күрсәтте. (Ягъни таягы аҗдаһа булды һәм кулын култыгыннан чыгарган иде кояш кеби якты булып күренде).