Showing 1-20 of 46 items.

VID STJÄRNORNA som stiger [över horisonten] för att [sedan sjunka och] försvinna,

som rör sig i jämna och stadiga banor,

som svävar med lätthet [genom rymden],

som passerar varandra [i sina kretslopp]

och som ger fasta hållpunkter [för människornas liv].

[TÄNK PÅ] den Dag då [jorden] skall skälva i ett väldigt skalv,

följt av ännu ett [skalv],

och då allas hjärtan skall bulta av fruktan

[och] allas blickar vara naglade vid marken!

[Om detta] säger de:"Skall vi återställas i vårt ursprungliga skick,

sedan våra ben förmultnat?"

[Och] de fortsätter:"På denna återkomst skulle vi förlora!"

Ett enda dån [skall höras]

och de [döda och begravda] skall stå där, fullt vakna!

HAR DU hört berättelsen om Moses?

Det hände sig att hans Herre ropade till honom i den heliga dalen à uwa [och sade]:

"Gå till Farao - han har gått för långt i sitt övermod -

---

---

Och [Moses begav sig till Farao och] visade honom [Guds] största tecken.