Showing 1-20 of 46 items.

Naapa kwa wanao komoa kwa nguvu,

Na kwa wanao toa kwa upole,

Na wanao ogelea,

Wakishindana mbio,

Wakidabiri mambo.

Siku kitapo tetemeka cha kutetemeka,

Kifuate cha kufuatia.

Siku hiyo nyoyo zitapiga piga,

Macho yatainama chini.

Sasa wanasema: Ati kweli tutarudishwa kwenye hali ya kwanza?

Hata tukiwa mifupa iliyo bunguliwa?

Wanasema: Basi marejeo hayo ni yenye khasara!

Kwa hakika hayo ni ukelele mmoja tu,

Mara watakuwa kwenye uwanda wa mkutano!

Je! Imekufikia hadithi ya Musa?

Mola wake Mlezi alipo mwita katika bonde takatifu la T"uwaa, akamwambia:

Nenda kwa Firauni. Hakika yeye amezidi jeuri.

Umwambie: Je! Unapenda kujitakasa?

Nami nitakuongoa ufike kwa Mola wako Mlezi, upate kumcha.

Basi alimwonyesha Ishara kubwa.