Showing 1-20 of 46 items.

Pe cei ce trag cu gingăşie!

Pe cei ce înalţă cu uşurinţă!

Pe cei ce o iau înainte!

Pe cei ce mânuiesc totul!

În Ziua când cutremurul va cutremura

şi altul asemenea îi va urma,

în Ziua aceea, inimile se vor îngrozi

şi privirile se vor smeri.

Oamenii vor spune: “Vom fi iarăşi ce-am fost, noi, cei din groapă,

când putrede oase vom fi fiind?”

Vor spune: “Aceasta este o păgubitoare întoarcere!”

Un singur răcnet

şi iată-i pe faţa pământului!

A venit la voi spusa lui Moise?

Domnul său l-a chemat în valea sfântă Tova:

“Du-te la Faraon, căci este un ticălos

şi spune-i: ‘Eşti gata să te mântui?

Eu te voi călăuzi la Domnul tău, teme-te!’ ”

Apoi i-a arătat semnul cel mare.

Faraon a hulit şi nu a dat ascultare,