Showing 1-20 of 46 items.

Ved dem som trekker ut og spenner!

Ved dem som går ivrig frem!

Ved dem som siger frem,

og så tar ledelsen

og tar seg av saken!

Den dag når rystelsen ryster,

og følges av rystelse,

på denne dag vil hjertene banke

og blikkene slås ned.

De sier: «Skal vi bringes tilbake til det vi var?

Når vi er morkne ben?»

Og de tilføyer: «Det vil være en retur med tap!»

Men det lyder et eneste skrall,

og så er de lys våkne.

Historien om Moses har vel nådd deg?

Da Herren ropte til ham i den hellige dal Tuwa:

«Gå til Farao! Han er oppsetsig!

Og si: ’Ønsker du ikke å rense deg,

og at jeg leder deg hen til Herren, så du kan vise gudsfrykt?’»

Så viste Han ham det største jærtegnet,