Showing 1-20 of 46 items.

Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras,

dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut,

dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat,

dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan kencang,

dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia).

(Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam,

tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.

Hati manusia pada waktu itu sangat takut,

Pandangannya tunduk.

(Orang-orang kafir) berkata:"Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula?

Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?"

Mereka berkata:"Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan".

Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja,

maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.

Sudah sampaikah kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa.

Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah Lembah Thuwa;

"Pergilah kamu kepada Fir"aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas,

dan katakanlah (kepada Fir"aun):"Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri (dari kesesatan)".

Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada-Nya?"

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.