Showing 1-20 of 46 items.

Při silou vytrhujících,

při čile prohánějících,

při plavně se nesoucích,

při usilovně se předbíhajících,

při rozkazy uspořádávajících!

V den, kdy rozezní se znějící

a přijde po ní následující,

v ten den se všechna srdce rozbuší

a zraky jejich se hanbou zkruší!

Říkají:"Což vskutku budeme vráceni v stav původní,

až staneme se kostmi zpráchnivělými?"

A připojí:"To věru návrat byl by záhubný!"

A ozve se jen zvuk jediný,

a hle, octnou se bdící na zemi!

Zdaž donesla se ti o Mojžíšovi zpráva,

když Pán jeho naň zavolal v údolí posvátném Tuwá:

"K Faraónovi se vydej, neb on věru zpupným se projevil,

a rci mu:"Což se nepatří, aby ses očistil

a já abych tě dovedl k Pánu tvému a ty se Ho bál?"

A znamení největší mu ukázal,