Showing 1-20 of 46 items.

Tako Mi onih koji čupaju grubo,

i onih koji vade blago,

i onih koji plove brzo,

pa naređenja izvršavaju žurno

i sređuju ono što nije sređeno…

na Dan kada se Zemlja potresom zatrese,

za kojim će slijediti sljedeći –

srca toga dana biće uznemirena,

a pogledi njihovi oboreni.

Ovi pitaju:"Zar ćemo, zaista, biti opet ono što smo sada?

Zar kad truhle kosti postanemo?",

i još kažu:"E tada bismo mi bili izgubljeni!"

A biće to samo povik jedan,

i evo njih – na Zemlji.

Da li je do tebe doprla vijest o Musau,

kad ga je Gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo,

"Idi faraonu, on se osilio,

i reci:"Da li bi ti da se očistiš,

da te o Gospodaru tvome poučim, pa da Ga se bojiš?""

I onda mu je najveće čudo pokazao,