Showing 1-20 of 46 items.

Pasha ata (engjëj) që marrin shpirtrat me rrëmbim (përmbytshëm)!

Dhe ata që marrin shpirtra me lehtësim!

Dhe ata që notojnë me shpejtësi!

Dhe nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet i çojnë!

Dhe pasha ata që çdo çështje rregullojnë!

Ditën që vrullshëm bëhet dridhja.

Që pas saj pason tjetra.

Atë ditë zemrat janë të tronditura.

Shikimet e tyre janë të poshtruara (frikësuara).

Ata (idhujtarët në dynja) thonë: “A thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi?”

A edhe pasi të jemi bërë eshtra të kalbur?”

Ata thanë: “Atëherë, ai kthim do të jetë dëshpërues për ne!”

Po ajo (ringjallja) nuk do të jetë tjetër pos një thirrje (klithje).

Dhe ja, ata mbi sipërfaqen e tokës.

A të ka ardhur ty rrëfimi i Musait?

Kur Zoti i tij e pat thirrur në luginën e bekuar Tuva (rrënzë kodrës Turi Sina).

Shko te faraoni se vërtet ai e ka tepruar.

Dhe thuaj: “E ke ndër mend të pastrohesh?”

Unë të udhëzoi te Zoti yt e ti t’ia keshë frikën Atij!

Dhe ai ia tregoi mrekullinë e madhe.