Showing 21-40 of 46 items.

Lakini aliikadhibisha na akaasi.

Kisha alirudi nyuma, akaingia kufanya juhudi.

Akakusanya watu akanadi.

Akasema: Mimi ndiye Mola wenu Mlezi mkuu kabisa.

Basi hapo Mwenyezi Mungu akamshika kumuadhibu kwa la mwisho na la mwanzo.

Kwa hakika katika haya yapo mazingatio kwa wanao ogopa.

Je! Ni vigumu zaidi kukuumbeni nyinyi au mbingu? Yeye ndiye aliye ijenga!

Akainua kimo chake, na akaitengeneza vizuri.

Na akautia giza usiku wake, na akautokeza mchana wake.

Na juu ya hivyo ameitandaza ardhi.

Akatoa ndani yake maji yake na malisho yake,

Na milima akaisimamisha,

Kwa nafuu yenu na mifugo yenu.

Basi itakapo fika hiyo balaa kubwa,

Siku ambayo mtu atakumbuka aliyo yafanya,

Na Jahannamu itadhihirishwa kwa mwenye kuona,

Basi ama yule aliye zidi ujeuri,

Na akakhiari maisha ya dunia,

Kwa hakika Jahannamu ndiyo makaazi yake!

Na ama yule anaye ogopa kusimamishwa mbele ya Mola wake Mlezi, na akajizuilia nafsi yake na matamanio,