Showing 1-3 of 3 items.

DÅ GUDS hjälp kommer med segern,

och du ser människorna i oräkneliga skaror flocka sig till Guds religion,

lova och prisa då din Herres namn och sök Hans förlåtelse! Han är alltid beredd att ta emot den [uppriktigt] ångerfulles ånger.