Showing 1-3 of 3 items.

Kiedy przychodzi pomoc Boga i zwycięstwo,

Kiedy widzisz ludzi przystępujących tłumnie do religii Boga,

Głoś chwałę twego Pana i proś go o przebaczenie! Zaprawdę, On jest ciągle przebaczający!