Showing 1-3 of 3 items.

Kun Jumalalta apu ja voitto tulee,

kun näet ihmisten suurin joukoin liittyvän Jumalan uskontoon,

silloin ylistä Herrasi kunniaa ja ano Hänen anteeksiantoaan. Totisesti, Hän palkitsee moninkertaisesti.