Showing 1-3 of 3 items.

Als de hulp van God zal komen en de overwinning,

En gij het volk tot Gods eeredienst bij scharen zult zien binnengaan.

Verkondig den lof van uwen Heer en vraag vergiffenis van hem; want hij is vergevensgezind.