Showing 1-3 of 3 items.

Až vítězná pomoc Boží přijde, až spěch se dostaví

a uvidíš lidi vstupovat houfně v náboženství Boží,

pak oslavuj chválou Pána svého a pros jej o odpuštění,vždyť On věru ke kajícníku je milostivý!