Showing 1-20 of 93 items.

Ta. Sin . To są znaki Koranu i Księgi jasnej:

Droga prosta i radosna wieść - dla tych, którzy wierzą,

Którzy odprawiają modlitwę, którzy dają jałmużnę i wierzą szczerze w życie ostateczne.

Zaprawdę, tym, którzy nie wierzą w życie ostateczne, upiększyliśmy ich działania, więc oni wędrują na oślep.

Oto ci, których oczekuje najgorsza kara; oni w życiu ostatecznym będą najbardziej stratni.

Ty otrzymujesz Koran od Mądrego, Wszechwiedzącego.

Oto powiedział Mojżesz do swego ludu:"Zauważyłem ogień; przyniosę wam od niego wiadomość albo przyniosę wam płonącą głownię. Być może, wy się ogrzejecie!"

Lecz kiedy zbliżył się do niego, dał się słyszeć głos:"Błogosławiony jest Ten, który jest w ogniu i który jest wokół niego! Chwała niech będzie Bogu, Panu światów!

O Mojżeszu! Zaprawdę, Jam jest Bóg, Potężny, Mądry!

Rzuć twoją laskę!" A kiedy zobaczył, iż ona wije się jak wąż, odwrócił się plecami i nie mógł zrobić kroku."O Mojżeszu! Nie bój się! Nie boją się przecież posłańcy w Mojej obecności.

A jeśli kto popełni niesprawiedliwość, a potem zmieni zło na dobro - to, zaprawdę, Ja jestem Przebaczający, Litościwy!

Włóż twoją rękę za pazuchę; wyjmiesz ją białą bez żadnej szkody. To jeden z dziewięciu znaków dla Faraona i jego ludu. Zaprawdę, oni są ludem bezbożnym!"

A kiedy otrzymali Nasze znaki, dające jasne spojrzenie; oni powiedzieli:"To są czary oczywiste!"

I oni je odrzucili - niesprawiedliwie i dumnie - chociaż ich dusze były przekonane o prawdzie. I popatrz, jaki był ostateczny koniec tych, którzy szerzyli zgorszenie!

My daliśmy wiedzę Dawidowi i Salomonowi. Oni powiedzieli:"Chwała Bogu, który nas wyniósł ponad wielu z jego sług wierzących!"

Salomon był dziedzicem Dawida i powiedział:"O ludzie! Nauczono nas mowy ptaków i zostaliśmy obdarowani wszelkimi rzeczami. Zaprawdę, to jest łaska oczywista!"

I zgromadzone zostały wojska dla Salomona, złożone z dżinów, ludzi i ptaków; i ustawiono je w szeregi.

A kiedy doszli do Doliny Mrówek; jedna mrówka powiedziała:"O mrówki! Wejdźcie do waszych pomieszczeń, żeby Salomon i jego wojska nie stratowały nas przez nieuwagę."

I Salomon uśmiechnął się na te jej słowa, i powiedział:"Panie mój! Pobudź mnie, abym był wdzięczny za Twoją dobroć, którą mnie napełniłeś i moich rodziców; i abym czynił dobro, które by się Tobie podobało. Wprowadź mnie, przez Twe miłosierdzie, pomiędzy Twoje sługi sprawiedliwe!"

Salomon zrobił przegląd ptaków i powiedział:"Dlaczegoż nie widzę dudka? Czyżby był nieobecny?