Showing 1-20 of 93 items.

Tā Sīn. Ovo su ajeti Kur"ana i Knjige jasne,

upute i radosne vijesti onima koji vjeruju,

koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju i koji u onaj svijet čvrsto vjeruju.

Onima koji u onaj svijet ne vjeruju Mi prikazujemo kao lijepe postupke njihove – zato oni lutaju;

njih čeka zla kob, a na onome svijetu će biti posve izgubljeni,

a ti, zaista, primaš Kur"an od Mudrog i Sveznajućeg!

Kada Musa reče čeljadi svojoj:"Vidio sam vatru, donijeću vam otuda vijest kakvu ili ću vam donijeti razgorjelu glavnju da biste se ogrijali",

neko ga, kada joj se približi, zovnu:"Neka su blagoslovljeni oni koji se nalaze na mjestu na kojem je vatra i oni oko nje, i neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova!

O Musa, Ja sam – Allah, Silni i Mudri!

Baci svoj štap!" Pa kad ga vidje da se, kao da je hitra zmija, kreće, on uzmače i ne vrati se."O Musa, ne boj se! Poslanici se kod Mene ne trebaju ničega bojati;

a onome koji grijeh počini, a onda zlo dobrim djelom zamijeni – Ja ću, uistinu, oprostiti i samilostan biti.

Uvuci ruku svoju u njedra svoja, pojaviće se bijela, ali neće biti bolesna – biće to jedno od devet čuda faraonu i narodu njegovu; oni su, doista, narod nevjernički.

I kad im očito dođoše znamenja Naša, oni rekoše:"Ovo je prava čarolija!"

I oni ih, nepravedni i oholi, porekoše, ali su u sebi vjerovali da su istinita, pa pogledaj kako su skončali smutljivci.

Davudu i Sulejmanu smo znanje dali i oni su govorili:"Hvala Allahu koji nas je odlikovao iznad mnogih vjernika, robova Svojih!"

I Sulejman naslijedi Davuda i reče:"O ljudi, dato nam je da razumijemo ptičije glasove i svašta nam je dato; ovo je, zaista, prava blagodat!"

I sakupiše se Sulejmanu vojske njegove, džini, ljudi i ptice, sve četa do čete, postrojeni,

i kad stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče:"O mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne primijete!"

I on se nasmija glasno riječima njegovim i reče:"Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati Tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljstvo Tvoje, i uvedi me, milošću Svojom, među dobre robove Svoje!"

I on izvrši smotru ptica, pa reče:"Zašto ne vidim pupavca, da nije odsutan?