Showing 1-20 of 62 items.

ขอสาบานด้วยดวงดาวเมื่อมันคล้อยตกลงมา

สหาย(มุฮัมมัด) ของพวกเจ้ามิได้หลงผิดและเชื่อมั่นในทางที่ผิด

และเขามิได้พูดตามอารมณ์

อัลกุรอานมิใช่อื่นใดนอกจากเป็นวะฮีย.ที่ถูกประทานลงมา

ผู้ทรงพลังอำนาจอันมากมาย (ญิบรีล) ได้สอนเขา

ผู้ทรงพลังอันแข็งแรง ดังนั้นเขาจึงปรากฎในสภาพที่แท้จริง

ขณะที่เขาอยู่บนขอบฟ้าอันสูงส่ง

แล้วเขาได้เข้ามาใกล้ และเข้ามาใกล้จนชิด

เขาเข้ามาใกล้ (จนอยู่) ในระยะของปลายคันธนูทั้งสอง หรือใกล้กว่านั้นอีก

ดังนั้นเขา (ญิบรีล) จึงนำวะฮียฺมาให้แก่บ่าวของพระองค์ (มุฮัมมัด) สิ่งที่เขาจะนำวะฮียฺมา

จิตใจ (ของมุฮัมมัด) มิได้ปฏิเสธสิ่งที่เขาได้เห็น

แล้วพวกเจ้าจะโต้เถียงกับเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้เห็นอีกหรือ

และโดยแน่นอน เขาได้เห็นญิบรีลในการลงมาอีกครั้งหนึ่ง

ณ ที่ต้นพุทธาอันไกลโพ้น

ณ ที่นั้น คือสวนสวรรค์อันเป็นที่พำนัก

(ขณะนั้น) สิ่งที่ปกคลุม (แสงประกาย) ได้ปกคลุมต้นพุทรา

สายตา (ของมุฮัมมัด) มิได้เหลือบแลไปทางอื่น และมิได้ล่วงเกินไป

โดยแน่นอนเขาได้เห็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของเขา

แล้วพวกเจ้ามิได้เห็นอัลลาต และอัลอุซซา

และตัวอื่นคือตัวที่สาม, มะนาต ดอกหรือ?