Showing 1-20 of 62 items.

VID den sjunkande stjärnan!

Er landsman har inte gått vilse och han är alls inte besatt.

Och han talar inte av egen drift -

nej, [det är] uppenbarelsens ord,

som en av de allra mäktigaste lär honom,

[en ängel] stark och vis. Och han framträdde i sin verkliga skepnad

¶ver horisonten;

därefter närmade han sig till dess han stod [svävande i luften]

på två båglängders avstånd eller ännu närmare.

Så uppenbarade [Gud] det han ville uppenbara för Sin tjänare.

Hjärtat tog inte miste på vad han såg;

ifrågasätter ni att han såg detta som han såg?

Ja, han såg honom ännu en gång

vid lotusträdet [nära] den yttersta gränsen,

intill [den ljuvliga] vilans lustgård;

och lotusträdet badade [i ett bländande ljus].

Han tog inte sina ögon [från synen] och inte heller försökte han se mer än vad han såg;

han fick ju se några av sin Herres största tecken.

HAR ni ägnat en tanke åt Al-Lat och Al-`Uzz

och Manat, den tredje [som ni dyrkar]?