Showing 1-20 of 62 items.

Wuxuu ku dhaartay (Eebe) Xiddiggu markuu hoobto.

Ee saaxiibkiin (Nabigu) ma dhumin, xaqana kama leexan.

Kumana hadlo hawadiisa.

quraankuna waxaan waxyi Eebe ahayn ma aha.

Waxaana wax baray (oo xagga Eebe ka soo gaadhsiiyay) ku xoog wayn, (Malaku Jibriil).

Ee caafimaad iyo quwaba leh, abuuriddiisuna egtahay.

Wuxuu joogay jihadii sare (Jibriil).

Kaddibna u soo dhawaaday kuna soo hoobtay (Nabiga).

Intuu uga jirsado Qaanso (xadhiggeed) ama ka dhaw.

Wuxuuna Eebe waxyooday Addoonkiisa (Nabiga) wuxuu u waxyooday.

Qalbiguna Ma beeniyo wuxuu arkay (Nabigu).

Ee ma idinkaa ka murmi «kana doodi» wuxuu arkay.

Dhabnimuu Nabigu u arkay Jibrill mar kale.

Sidratul-Muntaha agteeda.

Agteedana waxaa ah Jannatul-ma"waa.

(Wuxuu arkay) waqtiguu daboolayay Sidrada wax daboola.

Arragguna kama iilan wuxuu arkay (Nabigu) mana xadgudbin.

Dhabnimo yuuna u arkay (Nabigu) Aayado Eebe oo waawayn.

Ka warrama (Sanamyada) Laata iyo Cuza.

Iya Manaatadii saddexaad ee kale.